top of page

Uitgangspunt

In de wijze waarop de mens zich in de openbare ruimte beweegt en in het ordenen van zijn omgeving maakt hij duidelijk hoe hij ermee is verbonden.

In mijn werk probeer ik dit zichtbaar te maken. In beelden van reclames en etalages, in beelden van mensen op straat of in het café.

 

In het werk uit zich dit enerzijds in perfectie en verval als manifestaties van vervreemding. Anderzijds uit het zich in elementen van verbondenheid.

bottom of page